September 2019
20
Sep
Ju­gend­grup­pe
Wo­chen­en­de am Diet­l­ho­fer­see oder Stad­ler Wei­her Wet­ter­ab­hän­gig!
20.09.2019 - 22.09.2019
Ju­gend­grup­pe
Wochenende am Dietlhofersee oder Stadler Weiher Wetterabhängig!
20.09.2019 -
22.09.2019 -
Link
Oktober 2019
18
Okt
Ju­gend­grup­pe
Herbst­ver­samm­lung
20:00
Stro­bl­wirt in Ober­hau­sen
Ju­gend­grup­pe
Herbstversammlung
18.10.2019 20:00
- -
Stro­bl­wirt in Ober­hau­sen
Link
19
Okt
Ju­gend­grup­pe
Hecht­fi­schen
Le­gen­au See
Ju­gend­grup­pe
Hechtfischen
19.10.2019 14:00
- 17:30
Le­gen­au See
Link
November 2019
09
Nov
Ju­gend­grup­pe
Hecht­fi­schen
Diet­l­ho­fer See
Ju­gend­grup­pe
Hechtfischen
09.11.2019 13:00
- 17:00
Diet­l­ho­fer See
Link
Dezember 2019
14
Dez
Ju­gend­grup­pe
Weih­nachts­fei­er
19:00
Stro­bl­wirt in Ober­hau­sen
Ju­gend­grup­pe
Weihnachtsfeier
14.12.2019 19:00
- -
Stro­bl­wirt in Ober­hau­sen
Link
Januar 2020
15
Jan
Ju­gend­grup­pe
Letz­ter Ter­min für Fang­bü­cher von 2019
Ju­gend­grup­pe
Letzter Termin für Fangbücher von 2019
15.01.2020 -
- -
Link

Vereinstermine  7

Ammer Pegelstand